Vakıf Yardımları

VAKFA BAŞVURABİLECEKLER

• İlçe dâhilinde ikamet edenler (Adres Kayıt Sistemi),
• Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler,
• Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte; HANE İÇİNDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİ, ONALTI YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BELİRLENEN AYLIK NET ASGARİ ÜCRETİN 1/3’ÜNDEN AZ OLAN KİŞİLERDEN FAKİR VE MUHTAÇ DURUMDA BULUNANLAR Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gazilerin başvuruda bulunabileceği,

08.02- 11.11.2011 tarihli ve 2011/02 nolu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi Genelgesi çerçevesinde; Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sistemi Yardımlar Modülündeki yardım programlarının;

Vakıf Tarafından Yürütülen Yardım Programları;
• AİLE YARDIMLARI
• DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR
• ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR (AFET-HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU-ŞEHİT
YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK)
• EĞİTİM YARDIMLARI
• ENGELLİ YARDIMLARI
• SAĞLIK YARDIMLARI
• İSTİHDAM YARDIMLARI
• TEK SEFERLİK YARDIM
• YABANCI YARDIMLARI