Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aslen Türk milletinin geleneğinde ve yapısında var olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunun devletimizde kurumlaşmış doğal bir sonucudur.

Tamamen Örgütsüz ve Anadolu insanının yardımlaşma geleneğinin bir sonucu olan İMECE dayanışması dünyada sadece ülkemizin güzel insanlarına mahsus bir yardımlaşma biçimidir.

Ülkemizde kökleri çok eskilere dayanan yardımlaşma geleneği vakıflar olarak şekillenmiş ve günümüze kadar gelişerek devam etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti vakıf geleneğine kurumsal bir kimlik kazandırarak 1986 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik fonunu oluşturmuştur. Daha sonra yapılan değişliklerle Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) hayata geçirilerek, kurumlar arası çevrimiçi bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Başvuru yapan vatandaşların durumlarının hızla incelenerek, yardımların etkin biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan bu sistem, daha sonra sosyal yardım alanında “reform” niteliği taşıyan “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi”ne entegre edilmiştir. Böylelikle sosyal yardım alanının temel problemi olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliği giderilerek kurumsal bir sosyal yardım sisteminin alt yapısının oluşturulması sağlanmıştır.

Ana hedefimiz sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmek, ülkemizin en ücra köşelerine kadar adaletli bir biçimde yaymak, fakirliği ve çaresizliği halkımızın kaderi olmaktan çıkarmaktır.

Yoksul ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza nakdi yardımın dışında eğitim, sağlık, küçük sermaye desteği sağlayarak onları sürekli yardım için avuç açan değil, çalışan, üreten ve kazanan bireyler haline getirmektir.

Devletimizin en önemli sosyal yardım ve himaye kuruluşları olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç ve düşkün vatandaşlarımıza, gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 20.12.2008 tarihinde resmen kurulmuş olup, yardım faaliyetlerine bu tarihten itibaren başlamıştır.

Bünyesinde ortalama 17 Bin hane dosyası bulunan vakfımız, bu hanelere muhtaçlık durumlarına göre Nakdi, gıda, yakacak, barınma, giyim, afet, sağlık, eğitim gibi yardımlar yapmaktadır.

Bunun dışında Genel Sağlık Sigortası ve 2022 Yaşlı ve Özürlü aylığı bağlanması gibi hizmetler de sunmaktadır.

Sosyal durumları belirlenen vatandaşlarımıza ihtiyaçları oranında çeşitli miktarlarda Nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Bunun dışında dini bayramlar öncesinde nakdi yardımlara daha fazla önem verilmektedir.

Gıda Yardımlarımız en kaliteli gıda malzemeleriyle hazırlanan gıda kolilerimizle beraber, vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülerek kendilerine teslim edilmektedir.

Ayrıca gıda çeki uygulaması ile anlaşmalı olduğumuz firmadan temel gıda maddelerini alabilmeleri sağlanmaktadır.

Yıllık ortalama 3500 ailemize yakacak yardımı yapılmakta ve bu yardımlar ülkemize ait en önemli doğal kaynaklarımızdan olan kömürle yapılarak, vatandaşlarımızın kış aylarını rahat geçirebilmeleri sağlanmaktadır.

Barınma yardımları sayesinde bugüne kadar ortalama 55 insanımızın oturdukları hanelerin tamiratı yapılmış ve kira yardım desteği yapılarak daha yaşanılabilir konutlara geçmeleri sağlanmıştır. 2 vatandaşımıza da konut yapım desteği sağlanarak evlerini yapmaları sağlanmıştır.

Yardımsever giyim firmalarının vakfımıza yapmış oldukları giyim yardımları ile yaklaşık 2500 vatandaşımızın daha kaliteli ve şık elbiseler giymeleri sağlanmıştır.

Ayrıca okullarımızda belirlemiş olduğumuz yaklaşık 1500 yoksul öğrencimize ayakkabı yardımı yapılarak, çocuklarımızın diğer arkadaşlarından kendilerini ayrı hissetmemeleri sağlanmıştır.

Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza afet yardımları kapsamında her türlü nakdi ve ayni yardımlarımız sürekli olarak yapılmaktadır.

Bölgemizdeki ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik yapılan eğitim yardımları kapsamında 150 öğrencimize taşımalı eğitim yardımı yapılmış, kırtasiye, önlük ve nakit yardımlarını kapsayan eğitim materyal yardımı ile de bugüne kadar 1800 öğrencimize bu yardımlar ulaştırılmıştır.

Maddi imkânsızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmesi koşuluyla, Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında nakdi yardım yapılmaktadır.

Bu yardım kız çocuklarının okumalarını özendirmek amacıyla daha fazla tutularak, bu yardım doğrudan annelere verilmektedir. Şartlı nakit transferi sayesinde ilköğretimi bitiren kız öğrencilerin % 75’inin ortaöğrenime devam etmesi uygulamanın başarısını göstermektedir

Yoksul ailelerimizin 0-6 yas grubundaki çocuklarının düzenli sağlık kontrolünden geçirilmeleri sağlanmakta, annelere gebelikleri suresince her ay gebelik yardımı yapılmaktadır.

Ülkemizde uygulamasına 2012 yılında geçilen Genel Sağlık Sigortası kapsamında yoğun bir şekilde çalışılarak yaklaşık 12.000 dosyanın başvurusu sonuçlandırılmış, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz şekilde faydalanabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Yine yapılan son değişikliklerle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına devredilen 2022 Sayılı yasa kapsamındaki aylıkların bağlanması konusunda da gerekli altyapı hazırlanarak, vatandaşlarımızın başvuruları titizlikle cevaplandırılmaktadır.

TOKİ tarafından 928 adet olarak yapılan 1+1 daireler muhtaç vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Bu konutların kontrolleri vakfımız tarafından yapılmakta ve burada oturan vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanmaktadır. Kadın sığınmalar tarafından vakfımıza yönlendirilen muhtaç vatandaşlarımıza her türlü nakit ve ayni destek sağlanmakta ve kendilerine pozitif ayrımcılık yapılarak yardımlarda öncelik tanınmaktadır.

Vatanlarını canlarından aziz bilen şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenilmekte ve yardımlarda öncelik tanınmaktadır.

Dünyanın çeşitli Ülkelerinden savaş, doğal afet ve benzeri sebeplerden ülkemize gelmiş mültecilere, diğer vatandaşlarımıza yaptığımız yardımlar itinayla yapılmaktadır.

Yoksul vatandaşlarımızı yardıma muhtaç durumdan kurtararak kendi alın teriyle geçinen, üreten, istihdam sağlayan önemli bireyler haline getirmek en büyük hedefimizdir.

Bu amaçla fon kaynaklarımızın önemli bir bölümü katma değer yaratan üretim ve istihdam sağlayan projelere ayrılmıştır.

Gelir getirici küçük ölçekli iş kurma projeleri kapsamında mantarcılık, bisiklet tamirciliği, lokantacılık, terzilik, berberlik, el sanatları, tavuk kümesi gibi gelir getirici projeler hayata geçirilmektedir.

Geçici istihdam projeleri kapsamında yoksul işsizlere geçici projelerde çalışma imkânı sunulmakta ve aile ekonomilerine katkı sağlanmaktadır.

İlçemize bağlı Beyazaltın Köyü’nde Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 10 işsiz vatandaşımıza iş imkânı sağlamıştır.

Sosyal projelere önem veren ve bu alanda yoğun mesai harcayan vakfımız, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 6-18 yaş arası toplam 1500 çocuğun doğum gününü kutlayarak, yardımsever giyim firmalarından temin ettiği çeşitli hediyeleri dağıtarak “İyi ki Doğdum” adlı projesini uygulamaktadır.

Ayrıca Osmangazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Ergenlikte Beslenme ve Hijyen Eğitimleri, yine Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri öğrencilerinin katıldığı “topluma hizmet uygulamaları “ ve “davranış bilimleri” dersleri ile öğrencilere vakıf çalışmalarına katılarak derslerde öğrendiklerini uygulama imkânı sunmakta ve aynı zamanda vakıf çalışmalarına da ekstra katkı sağlamaktadır.

İlçemizin Satılmışoğlu köyünde bulunan Şükrü Sever İlköğretim Okuluna, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Vakfımız ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılarak kütüphane kurulmuş ve okulumuza hediye edilmiştir.

Diğer bir sosyal projemiz olan “Yaşlı ve Özürlü Evde Bakım Projesi” ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan, bakıma muhtaç durumdaki yaşlı ve özürlü kimselere, ev temizliği, kişisel bakım, tıbbi ve psikolojik destek, hastane refakat, resmi iş ve işlemlerin yürütülmesi gibi hizmetler sunulmaktadır.

Bu proje kapsamında vakfımızdan yardım alan durumundaki 22 vatandaşımıza İş Kur ile işbirliği yapılarak 570 saat süren “hasta bakım ve refakat kursu” verilmiş, başarılı olanlar proje kapsamında özürlü ve hasta vatandaşlarımızın evde bakımı için istihdam edilmiştir.

“Umut Evleri” adını verdiğimiz ve 18 yaşını doldurarak sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumundan ayrılan gençlerimizi zorlu hayat mücadelesine geçişlerinde desteklemek amacıyla uygulamaya konulan projede, gençlerimizin barınma, gıda, yakacak gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ek olarak, kendilerini mesleki eğitime yönlendirerek geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olunmaktadır.

Avrupa Birliği projeleri konusunda da çalışmalar sürdüren vakfımız, 2009 yılında Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında akredite olmuştur.

Proje ile 18-30 yaş arası gençlerin 2-12 ay süreyle ülkemizden Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmelerine, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ise ülkemize gelmelerine ve bu iki hareketliliğin koordine edilmesine imkân sağlanmaktadır.

Bu kapsamda öncelikle Fransa’dan gelen iki gönüllüye ev sahipliği yapan vakfımız 10 ay süren projede çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır.

Örneğin, ilköğretim öğrencilerinin, amatörce hazırlayıp, sahneye koydukları tiyatro oyunu “Acil Servis” ve yine ilimizde faaliyet gösteren beş ayrı okuldan seçilen ve içlerinde daha önce hiç şarkı söylememiş, enstrüman çalmamış öğrencilerin bulunduğu müzik grubunun “Bir Şarkım Var” adlı konser programı, proje kapsamında hazırlanmıştır

Avrupa Gönüllü hizmeti kapsamında hazırlanan diğer bir proje olan ve halen devam eden Yoksulluk Savaşçıları adlı projede ise Macaristan ve Almanya’dan gelen iki gönüllü görev almaktadır. Proje kapsamında Kızılay Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları ile işbirliği içerisinde ücretsiz dil kursları düzenlenmektedir.

Yurtdışında düzenlenen toplantı, seminer ve çalışma gruplarına katılarak projelerimiz ve kurumumuz tanıtılmakta, böylelikle yeni ortaklıklar ve projeler için zemin hazırlanmaktadır.

Yurt içerisinde yapılan proje başvurularıyla sosyal yardım alanının yanı sıra sosyal projelerdeki dinamik yapımızın korunması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen ve Eskişehir’de faaliyet gösteren tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına iletişim teknikleri eğitimi verilmesini öngören “Yardımın İletişim Dili” adlı eğitim programı hazırlanmıştır.

Bütün çabamız, Milletimizin güvende yaşamasına, sosyal adaletsizliğin en aza inmesine ve insanımızın birbirini sevmesine daha çok katkıda bulunmaktır.