Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı

MAAY programına ilişkin usul ve esaslar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 20.06.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı kararı ile uygun görülerek, 25.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 • MAAY programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, aylık 400 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli 800 TL nakdi ödeme yapılmaktadır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Hanede birden fazla asker olması durumunda her bir asker için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir asker için ayrı ödeme yapılır.
 • Ödemeler 2 ayda bir olmak üzere PTT Şubeleri aracılığı ile hak sahibi vatandaşlara yapılır.

Genel Şartlar;

 • Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, hâlihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır.
 • Yardım programına başvuru/faydalandırma sırasıyla;
 • Askerin eşi

2)Askerin anası ve babası tarafından yapılır.

3)Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.

 • Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun “Sevk Edildi, Katılım Bekleniyor” veya “Silah Altında” olması gerekmektedir. Askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.
 • Huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından dolayı, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
 • Askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikâhlı eşin başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikâhlı eş bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.
 • Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikâhı olmayan, hâlihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren kişi ile resmi nikâhlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir.
 • Askere gitmiş/gidecek olan kişi bekâr ise, yardım programına anne, anne hayatta değil ise baba başvurabilecek olup, başvuru sırasında asker ile anne/babanın aynı hanede yaşıyor olma zorunluluğu aranmayacaktır.
 • Askere gitmiş/gidecek olan kişinin anne ve babası boşanmış ise, asker resmi olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi yardım programına başvurabilecek olup, asker ile anne ya da babanın adreslerinin aynı olması şartı aranacaktır.
 • Başvuru sahibinin, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı” kapsamında hak sahibi olması durumunda başvuru sahibi bu yardım programından faydalandırılmaz.
 • Başvuru sahibinin, “Şartlı Eğitim ve sağlık yardımı programı” kapsamında hak sahibi olması durumunda diğer şartları da sağlaması halinde yardım programından faydalandırılır.
 • Başvuru sahibinin, “2022 sayılı kanun kapsamında aylık” alıyor olması durumunda kişi hem 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıktan hem de bu yardım programından faydalanabilecektir.
 • Başvuru sahibinin, “Evde bakım aylığı” uygulaması kapsamında aylık alıyor olması durumunda kişi bu yardım programından faydalanamayacaktır.