ŞESY Yardım Programı

• Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.

Sağlanan Yardımlar;

 • ŞEY programı kapsamında şartlar sağlandığı durumda her takip ayı için; erkek, kız, ilköğretim, ortaöğretim faktörlerine göre farklı ödeme yapılır.
 • Ödemeler, sadece okulun açık olduğu aylar için toplamda en fazla yıllık 10 ay üzerinden yapılır.
 • ŞEY programı, e-okul sisteminde okula gittiğine dair bilginin olması şartı ile, en erken 48 aylık yaşa sahip çocuklara verilir.
 • ŞEY programı kapsamındaki yardım ödemesi, örgün eğitime devam etse bile, fayda sahibi 25 yaşını doldurduğu zaman kesilir.

14.15- Başvuru;

 • Okul öğrenim dönemlerine bakılmaksızın, yılın herhangi bir zamanında, resmi olarak ikamet edilen yerdeki İlçe SYD Vâkıfına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.
 • Başvurunun, öncelikli olarak MERNİS’teki kaydı çocuğun annesi olarak görünen kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Hak sahibi anne, resmi nikâhlı olmayıp dini nikâhlı olsa bile, bu yardım programından faydalanabilir.
 • Annenin olmaması durumunda ise, başvurular çocuk ile aynı hanede yaşamak şartı ile baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.
 • Anne ve babanın ayrılmış ya da ölü olduğu durumlarda, başvuru çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Çocuğun velayeti babada olup, çocuk adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde anne ile birlikte ikamet ediyor ise, anne başvuru yapıp çocuk için şartlı eğitim yardımı alır. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde birlikte yaşadığı anlaşılan ve muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. derece akrabası olmak şartı ile şartlı eğitim yardımı başvurusu alınabilir.
 • Eğitim alan fayda sahibi çocuğun, hak sahibinden ayrı bir ikametgâh adresinde (örneğin, çocuğun lise veya dengi bir okul öğrenimini ailesinden ayrı bir il veya ilçede sürdürmesi gibi) okuyor olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez.
 • Şartlı eğitim yardımı kapsamında çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.
 • Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez. Geçici Yabancı Kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan Yabancı Kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru alınması gerekmektedir.
 • 25 yaş üstü çocuklar için, örgün eğitime devam ediyor olsalar bile, başvuru yapılamaz. Ayrıca, yatılı devlet okullarında okuyan ya da açık ilkokul, açık ortaokul ya da açık liseye devam eden çocuklar için de başvuru yapılamaz.
 • ŞEY programına başvuru yapılıp, yardım programı başlatıldıktan sonra, gerekli şartlar sağlandığı sürece, yeni bir başvuruya gerek kalmadan, bu yardım programı, fayda sahibi çocuğun 25 yaşını dolduruncaya kadar devam eder.
 • ŞEY ve ŞSY’nin koşulları farklı olduğundan, SYD vakıfları tarafından ŞEY ve ŞSY başvurularının ayrı ayrı alınması gerekmektedir. ŞSY yardım programından, ŞEY yardım programına geçiş BSYHBS üzerinden otomatik olarak yapılmamaktadır. ŞSY yardım programı sona eren kişiler, ŞEY yardım programı için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Sistem üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınmaz.

14.16- Yararlanma Şartları;

 • ŞEY yardımında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi (çocuk) adına yardım başvurusu yapan kişinin kendisinin ya da yaşadığı hanedeki herhangi bir bireyin sosyal güvenceli olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.
 • Fayda sahibi çocuğun örgün eğitimde okuyor olması ve yatılı okula devam etmiyor olması gerekmektedir.
 • ŞEY yardımı kapsamında, hak sahibi kişilerin ödemelerini düzenli alabilmeleri için, fayda sahibi çocuğun okulun açık olduğu aylarda, resmi olarak sebebi ispat edilmeksizin, bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmaması gerekmektedir. 4 günden fazla devamsızlık yapılması halinde, devamsızlık yapılan aya ilişkin ödeme yapılmayacaktır.
 • Açık öğretim öğrencileri, dışarıdan eğitim aldığından, devam zorunluluğu olmadığından ve okul takip bilgileri e-okul sisteminde yer almadığından ŞEY yardım programından yararlanamazlar.

14.17- Okul Öncesi Eğitimine Katılan Öğrencilere Sağlanan Yardımlar;

 • Okul öncesi eğitime (ana sınıfı veya anaokulu) devam eden 48 ay (4 yaş) ve üzeri yaşa sahip çocuklara da şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır.
 • Bu yardım programından faydalanabilmek için, MEB’e ait e-okul sisteminden ilgili okul öncesi kurumundan çocuğun okula devam ettiğine dair veri gelmesi gerekmektedir.
 • Okul öncesi eğitimden dolayı şartlı eğitim yardımından faydalananlara, çocukların okul takip bilgileri geldikçe (düzenli devam şartı aranmamaktadır) 
 • Bu yardım, fayda sahibinin içinde bulunduğu hane, şartları sağladığı ve sistemde hak sahibi olarak göründüğü sürece devam ettirilmektedir.
 • Bir çocuğa aynı anda ŞEY ve ŞSY yardımları verilemez. ŞSY’de fayda sahibi olan ve okul öncesinde ŞEY almak isteyenlerin, şartlı sağlık yardımlarının feshedilip, kayıtlarının şartlı eğitim yardımına eklenmesi gerekmektedir.