Öksüz/Yetim Yardım Programı

Öksüz/Yetim Yardım Programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 14.04.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı kararı ile uygun görülerek, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli merkezi yardımlar kapsamında başvurular, 07.05.2015 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

Öksüz/Yetim Yardım Programı Kapsamında Sağlanan Yardımlar;

 • Öksüz/yetim yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, çocuk başına  her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
 • Hanede birden fazla öksüz/yetim bulunması durumunda, her bir öksüz/yetim için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.
 • Öksüz/yetim yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ye yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.
 • Öksüz/yetim yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılır.
 • Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılır.
 • Ayrıca, başvuru sırasında Bütünleşik Sistem üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

11.02- Fayda Sahibi Çocuğun Yardım Programından Yararlanma Şartları;

Öksüz/yetim yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun;

 1. 18 yaşını doldurmamış olması,
 2. Annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması,
 3. Bekâr olması,
 4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,
 5. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması,
 6. Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalanmaması,
 7. Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması,
 8. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 9. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,
 10. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, gerekmektedir.

11.03- Öksüz/Yetim Yardım Programından Hak Sahibinin Yararlanma Şartları;

Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;

 1. Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,
 2. İkamet ettiği hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması,
 3. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
 4. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması, gerekmektedir.

Ayrıca,

Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;

 • Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı (MAAY), eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması,
 • Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, tekrar evli/evlenmiş olması,
 • Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması, bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.