Elektrik Desteği Programı

Elektrik Desteği Programı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 26.12.2017 tarih ve 2017/7 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10.11.2018 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

Sağlanan Yardımlar;

Hak sahiplerinin bulunduğu konutlara ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılmasını içeren Elektrik Tüketim Desteği,

Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerinden ihtiyaç duyanlara, diğer kurumlarca karşılanmıyor olması şartıyla kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği,

Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerine Elektrik Tüketim Desteğinin başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği.

17.2. Başvuru;

Başvurularda, hastanın kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin sağlık raporu başvuran tarafından Vakfa ibraz edilir.

Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir

Başvuranlarda Başvuru Formunun imzalatılması gerekmektedir. Başvuru Formu, başvuranlara imzalanmak üzere verilirken, yardım programına ilişkin bilgilendirmenin Vakıf personeli tarafından yapılması gerekmektedir.

17.3. Yararlanma Şartları;

Yardım programından faydalanabilmek için;

  • 3294 sayılı Kanun kapsamında olmak,
  • 2828 sayılı Kanun kapsamında engelli evde bakım yardımı almamak,
  • Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olduğundan elektrik desteğine ihtiyaç duymak,
  • 1A Kronik hastalığına ve cihaz kullanması gerektiğine ilişkin geçerli sağlık raporuna sahip olmak ve şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.