ULUSLARARASI MUTFAK

HİBE PROJESİ

Kurumumuz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne sosyal uyum temelli bir proje sunmuş, proje, bütçe revizyonuyla yaklaşık 40.000 $ desteğe layık görülmüştür.

 

Bu kapsamda mültecilerin ve Türk Vatandaşlarının sosyal uyumu amacıyla bir dizi faaliyet öngörülmektedir. Profesyonel bir mutfak kurulması ve kurulan mutfakta farklı Ülkelerden ve Türk Vatandaşları arasından bilhassa kadınlara karma eğitimler verilecek, kültürel etkileşimin yanında üretkenliği de teşvik edecek bir çalışma yapılması öngörülmektedir. Bunun yanında Vakfımızın ADEM (Aile Destek Merkezi) olarak kullandığı binanın 150 m² genişlikteki giriş katında mültecilerin ve Türk vatandaşlarının kaynaşması ve bu sayede olası tüm önyargılarından kurtulması hedeflenmektedir. Proje faaliyetlerinden yabancılar için Türkçe eğitimi vb. bazı faaliyetler başlamış olup ana faaliyet konusu olan kafeterya ve profesyonel mutfak kalemleri henüz yapım ve tedarik aşamasındadır.

2 kaşık bir tat çökertme kebabı tarifi.