Sosyal Uyum Yardımı

• Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı, AB mali kaynakları ile finanse edilen süreli ve nakdi bir yardım programıdır. Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, yardımdan faydalanma şartları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kızılay, IFRC Uluslararası Kızılay Kızıl Haç Dernekleri Feredasyonu ve ECHO tarafından belirlenmekte, başvuruların alınmasından, ödeme listesinin oluşturulmasına kadar işlemler Vakıflar, Genel Müdürlük ve Kızılay Hizmet Merkezleri tarafından, ödeme süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ise, Kızılay ve IFRC Uluslararası Kızılay Kızıl Haç Dernekleri Feredasyonu tarafından yürütülmektedir. 28.10.2016 tarihinde program uygulanmaya başlamıştır.

Başvuru;

 • Bu yardım programı kapsamındaki başvuruların, 18 yaşını doldurmuş ve fayda sahibi kişilerle aynı hanede birlikte yaşayan reşit bir birey tarafından yapılması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 18 yaş altı MERNİS’ten resmi nikâhlı evli olarak bilgisi gelen kişiler de başvuru yapabilecektir.

15.03- Yararlanma Şartları;

 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından faydalanabilmek için; hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden fayda sahibi aile bireylerinin 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Diğer önemli kriter, bu yardım programına başvuran hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden aile bireylerinin sosyal güvencelerinin bulunmamasıdır.
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında diğer düzenli yardım programlarından farklı olarak demografik kriterler bulunmaktadır. Bu yardım programı kapsamında başvuru yapan kişilerin kimlik belgelerinin doğruluğu MERNIS ve GÖÇNET üzerinden kontrol edilecek; başvurunun demografik kriterlere uygun olup olmadığı ise otomatik olarak sistem üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, hanede bulunan bireylerin aynı aile numaralarına sahip olup olmadıkları kimlik belgeleri veya GÖÇNET üzerinden kontrol edilecektir.
 • Söz konusu demografik kriterler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.
 • 18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu haneler,
 • En az 1 engellisi (sağlık kurulu raporunda engellilik oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekmektedir) bulunan haneler,
 • Tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan haneler,
 • 18 yaşından küçük en az 3 kişinin olduğu haneler,
 • 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin olduğu ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu haneler, (60 yaş ve üzeri birey varsa dahil edilmektedir)
 • Bağımlılık oranı 1,5’tan büyük olan haneler (Toplam kişi sayısı -(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı))/(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı) >1.5).

Üstte yer alan demografik kriterlerden, herhangi birisini veya başka bir söylemle en az birisini yerine getiren haneler, demografik kriterler açısından bu yardım programından faydalanmayı hak etmiş olarak değerlendirilmektedir.

 • Hanesinde en az %40 oranında engelli birey olduğunu belirten başvuru sahiplerinin, söz konusu engellilik durumunu, 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.