Elektrik Tüketim Desteği Programı

İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Programı 28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/2/2019 tarihli ve 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan elektrik tüketim desteği 01/03/2019 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Elektrik tüketim desteği ödeme hesabında hak sahibi adına her ay ; • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, • 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, • 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat, karşılığı tutarınca ödeme yapılır.

Sağlanan Yardımlar;

Bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kilovatsaat elektrik tüketimini aşan tüketim bedeli hak sahibi tarafından karşılanır.

Hak sahibine, her bir ödeme döneminde sadece bir fatura için elektrik tüketim desteği sağlanır. Ancak, görevli tedarik şirketlerinin faturalandırma dönemlerinin farklılık göstermesinden dolayı hak sahibi adına sağlanan destek tutarı Fon ödeme hesabında üç ödeme dönemi boyunca tutulur. Önceki dönemlerde yararlanılmamış olmak kaydıyla, üç ödeme dönemine kadar biriken destek tutarı toplu olarak tek bir fatura ödemesi için kullanılabilir. Üç ödeme dönemi sonunda kullanılmayan tutar Genel Müdürlükçe ödeme listesinde belirtilmiş olan ödeme bitiş tarihinin geçmesini müteakip iptal edilir.

Fon adına PTT nezdinde açılmış olan destek programı ödeme hesabından hak sahibi için belirlenen aylık tutara kadar yapılan tahsisatın kısmen kullanılması halinde kalan tutar bir sonraki aya devretmez.

Hanede birden fazla düzenli yardımdan faydalanılması ya da aynı hanede birden fazla ailenin bulunması durumunda, her bir düzenli yardım veya aile için haneye birden fazla elektrik tüketim desteği sağlanmaz.

18.2. Başvuru;

Bu Usul ve Esaslar, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneleri kapsar. Bu nedenle vatandaşlarının herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

18.3. Yararlanma Şartları;

Yardım programından faydalanabilmek için;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerde bulunmak,
  • Ödenecek faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olmak, kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.