Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

• Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun, 25.08.2011 tarihli ve 6 sayılı kararı ve 29.12.2011 tarihli ve 2011/8 sayılı kararı ile uygun görülerek, 01 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir

  • EVEK yardım programında hak sahibi kişilere, aylık 325 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli 650 TL nakdi ödeme yapılmaktadır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenmektedir.
  • Ödemeler 2 ayda bir olmak üzere PTT Şubeleri aracılığı ile hak sahibi vatandaşlara yapılmaktadır.

Genel Şartlar;

  • Kadının son resmi nikâhlı eşi ile resmi evliliği devam ederken eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım programından faydalandırılır,
  • Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi bir yaş şartı aranmaz. Bu yardım programından faydalanmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde ifade edilen nafaka yükümlülüğü şartı aranmaz.
  • Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile kadın arasında boşanma davası devam ederken, yani, mahkeme kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım programından faydalanır.
  • Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu yakınından dolayı verilmişse), Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır.
  • Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar EVEK yardım programından faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından dolayı, EVEK yardım programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
  • Başvuru yapan kadının aynı zamanda Evde Bakım Aylığı uygulaması kapsamında “engelliye bakan kişi olarak (bakıcı)” hak sahibi olması durumunda, asgari ücret düzeyinde bir geliri olduğundan dolayı, faydalandırılamaz.
  • Başvuru yapan kadının aynı zamanda Evde Bakım Aylığı uygulaması kapsamında “bakılan kişi (engelli) olması durumunda faydalandırılması sağlanacaktır.